14 de gener 2013

L’Acord com a promotor de la innovació social


Dia: dimecres 9 de gener de 2013, 16:30 hores.
Espai: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.


La crisi que estem vivint comporta i comportarà en un futur canvis molt importants en l’enfocament de les polítiques socials i la seva gestió a la ciutat. Per superar amb èxit aquests canvis caldrà una actitud creativa i innovadora tant per identificar-los com per disposar dels instruments per afrontar-los.

És per aquest motiu que l’Acord Ciutadà va promoure aquesta Taula, entenent la innovació com a quelcom nou, o bé que significa fet el mateix però mitjançat processos diferents, o bé adaptar proactivament bones experiències d’altres indrets.


Els objectius concrets de la Taula van ser:

 • Conèixer experiències socialment innovadores;
 • Debatre en relació als elements característics de la cultura innovadora;
 • Analitzar el paper de l’Acord com a innovació en polítiques i projectes socials de ciutat;
 • Deliberar sobre l’Acord com a possible difusor de la innovació en projectes socials.

Durant l’acte, al qual van assistir unes 70 persones, es va comptar amb les intervencions del Sr. David Cortes, de Coperfield, la Sra. Lota Hassi, professora d’ESADE, el Sr. Miquel de Paladella, d’UpSocial, la Sra. Montse Cervera, d’Antares Consulting, el Sr. Pablo Sánchez, de Roots for Sustainability, el Sr. Sascha Haselmayer, de Citymart.com i el Sr. Xavi Campos, del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

La benvinguda va ser a càrrec del Sr. Àngel Miret, Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona. El conjunt de l’acte va ser presentat i coordinat pel Sr. Josep Maria Miró, director de Projectes d’Innovació Social de l’Àrea.


Descarrega els documents i materials:

 • Programa de la Taula.

 • Presentació Josep Maria Miró.

 • Presentació Montse Cervera.

 • Presentació David Cortes.

 • Presentació Lota Hassi.

 • Presentació Pablo Sánchez.

 • Informe de la Taula.


 • Escolta els enregistraments d'audio de la taula:

  1. Benvinguda i presentació.

    2. Intervenció Sr. Àngel Miret.

    3. Intervenció Sr. Josep Maria Miró.

    4. Intervenció Sr. Xavi Campos.

    5. Intervenció Sra. Montse Cervera.

    6. Intervenció Sr. David Cortes.

    7. Intervenció Sr. Miquel de Paladella.

    8. Intervenció Sr. Sascha Haselmayer.

    9. Intervenció Sra. Lota Hassi.

    10. Intervenció Sr. Pablo Sánchez.

    11. Torn d'intervencions del públic (part 1).

    12. Torn d'intervencions del públic (part 2).

    13. Torn d'intervencions del públic (part 3).

    14. Torn d'intervencions del públic (part 4).

    15. Cloenda.

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada