Presentació

Les Taules de deliberació són uns nous espais de trobada promoguts per l'Acord  Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb l'objectiu de facilitar el debat en relació a fenòmens socials i temes d'interès de la ciutat.

Els principals objectius de les taules de deliberació són:
  • Afrontar i aprofundir temes claus de la ciutat.
  • Facilitar l'intercanvi i l'aproximació de les entitats de l'Acord.
  • Crear espais que puguin donar lloc a noves estratègies i innovacions de manera col·laborativa.
A les taules hi podran participar entitats, organitzacions i institucions de l'Acord així com experts o persones implicades en el tema de la sessió en qüestió.

L'aforament podrà ser limitat o lliure, en funció de la temàtica i de l'espai, en tot cas caldrà sempre formalitzar la inscripció per assistir.

Un cop elaborats els seus resultats, aquests es faran públics en aquesta secció de la web i es difondran a través del butlletí electrònic de l'Acord.